Vrijplaats voor het denken & proeftuin voor de waarneming

In het Metamorfose Lokaal ontleden we in de geest van Goedaert hedendaagse vraagstukken op het snijvlak van kunst en wetenschap. Samen maken we ruimte voor nieuwe inzichten en spontane dwarsverbanden.
Ode aan stadgenoot, fijnschilder & insectenkundige

Johannes Goedaert (1617-1668)
auteur van Metamorphosis Naturalis

Het Metamorfose Lokaal is een initiatief van University College Roosevelt en Gemeente Middelburg in het kader van 800 Jaar Middelburg, gesteund door vele donateurs via het crowdfunding platform Geef Onderwijs. Deze nieuwe Zeeuwse Speakers’ corner sluit aan bij de viering van de 400ste geboortejaar van stadgenoot, fijnschilder en insectenkundige Johannes Goedaert (1617-1668), een initiatief van Kees Beaart (Goedaert Collectie).